Immortels au milieu des flammes

Shui Hua

35mm — 2h27 — 1965

Titre original Lie huozhong yongsheng Scénario Zhou Hao, d’après le roman de Luo Guangbin et Yuang Yiyan Image Zhu Jinming Musique Zhu Jianer Décors Qin Wei Montage Yan Shanghua, Zhu Xiaoqin Production Beijing Film Studio Interprétation

Zhao Dan, Yu Lan, Li Jian, Zhang Ping, Cai Anan, Lin Ying, Pang Xueqin, Ou Peng, Zhao Sping, Wang Yinshen, Fang Shu, Cai Songling, Shang Kun, Jie Qiming, Yang Qitian, Han Yan, Li Daqian, Su Manyi, Chen Ren, Li Renlin, Fausto Cabrera

Tiré du roman Le Rocher rouge, ce film retrace les derniers jours d’un camp de prisonniers politiques avant la délivrance. Zhao Dan s’inspira de sa propre expérience de prisonnier politique dans le Xingjiang pour incarner le rôle de Xu Yunfeng, le héros du film.